TIE­TOA YH­DIS­TYK­SESTÄ

Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry on


  • Sokeiden, vaikeasti heikkonäköisten ja kuurosokeiden oikeuksia edistävä ja niistä tiedottava asiantuntijajärjestö
  • Näkövammaisten liitto ry:n jäsenyhdistys
  • Perustettu 1984
  • Jäsenmäärä noin 550 ja toiminta-alue Pohjois-Karjalan maakunta ja Heinäveden kunta, kuntia yhteensä 14
  • Yhdistyksen tavoitteena on tukea näkövammaisten mahdollisuutta elää itsenäistä, sisältörikasta ja omaehtoista elämää